Voorwaarden

Definities:

● Met de consument wordt bedoeld degene die de aankopen hebben gedaan bij één van de deelnemende winkeliers/ondernemers, vervolgens de actiecode (s) invult op de actiewebsite en daardoor meedoet aan de Wees loyaal, koop lokaal & win actie van de Centrummanagement. Beleef Boxtel en Stichting Brabants Centrum.

● Deelnemende winkeliers/ondernemers zijn de winkeliers en ondernemers in de gemeente Boxtel die zich aangemeld hebben voor Plan C en meedoen aan de actie. Zij zullen de consument één of meerdere vouchers geven met een unieke code als zij bij hun producten en/of diensten kopen.

● Met de aanbieders wordt bedoeld: Centrummanagement, Beleef Boxtel en Stichting Brabants Centrum.

 

Algemene voorwaarden deelnemende winkeliers/ondernemers en spelvoorwaarden consumenten:

● Inschrijven voor de actie is tot 1 juni a.s. mogelijk voor een periode van 4 weken van 14 mei t/m 12 juni 2021.

● Bij het inschrijven van de actie bent u – deelnemende winkelier/ondernemer – verplicht minimaal één prijs ter beschikking te stellen.

● De aanbieders hebben de bevoegdheid om voor week 18 de actie niet door te laten gaan. Dan worden de vooraf afgesproken afspraken met de deelnemende winkeliers/ondernemers nietig verklaard.

● Bij deelname is de winkelier/ondernemer verplicht om elke consument die een besteding doet één of meerdere vouchers te geven. Het aantal uit te geven vouchers wordt door de deelnemende winkelier/ondernemer bepaald.

● Deelname aan de actie “Wees loyaal, koop lokaal & win is mogelijk gedurende de looptijd van de actie.

● Elke week worden er prijzen uitgereikt. Deelnemers maken kans op verschillende prijzen (zie actie-website).

● Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.

● Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

● De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal niet worden uitgekeerd. Dan zijn de aanbieders gerechtigd een andere winnaar te selecteren.

● De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

● De prijs kan in werkelijkheid enige afwijking vertonen met de afbeeldingen zoals deze getoond zijn op de actiewebsite van Koop lokaal (online) & win. De prijs dient aanvaard te worden zoals deze fysiek wordt aangeboden, aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleent.

● De consumenten maken kans op prijzen door bij deelnemende winkeliers/ondernemers een bedrag te besteden. De consument krijgt dan één of meerdere vouchers. Deze kunnen worden ingediend door de actiecode in te vullen op de actiewebsite. Deze website is te bereiken via Beleefboxtel.nl

● Om in aanmerking te komen voor verschillende prijzen, ook als u niet direct een weekprijs heeft gewonnen, moet het e-mailadres of/en het telefoonnummer volledig en naar waarheid ingevuld zijn. De aanbieder en/of deelnemende winkelier/ondernemer, kan een winnaar

verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.

● Als u winnaar bent krijgt u direct bericht welke prijs u heeft gewonnen en waar u deze op kunt halen. Bij het ophalen van uw prijs dient u de betreffende voucher mee te nemen en af te geven. De betreffende ondernemer moet het nummer van de voucher controleren of het klopt. Bij het aannemen van de prijs geeft de winnaar toestemming om op een foto te worden gezet en bekend te worden gemaakt via Brabants Centrum, Beleefboxtel.nl en/ of de sociale media van de ondernemer.

● De winnaar kan tot uiterlijk twee weken na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

● De aanbieders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.

● De aanbieders zijn gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaardes handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de loting of het verloop van de loting op oneerlijke wijze beïnvloeden.

● Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kunnen aan Stichting Brabants Centrum worden gericht (bc@brabantscentrum.nl)